BẢNG GIÁ SỬA MAIN IPHONE/ IPAD

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG_
 BẢNG GIÁ DÀNH RIÊNG CỬA HÀNG
AE LÀM SL LIÊN HỆ 0901.739.879 DƯƠNG
 • Face ID :
 • Face ID IPX-11PRM : 250K
  Face ID IP12-12PRM : 300K
  Face ID IP3-13PRM : 1TR
 • Iphone 6g – 6sp:
 • Sửa Full bệnh 6G-6P giá :200k – 300k
  Sửa Full bệnh 6s-6SP giá: 250k – 350k
 • Iphone 7g – 7plus:
 • Sửa Full bệnh 7G-7Plus giá: 300k – 400k
  Sàn main 7g : 700k
  sàn main 7plus : 900k (tuỳ theo main quacom / inte)
 • Iphone 8g – 8plus:
 • Sửa Full bệnh 8G/8P/X giá: 300k – 450k
  Sàn main 8g : 800k
  sàn main 8plus : 1500k (tuỳ theo main quacom / inte)
 • IPHONE X:
 • Mất imel : 450k
  Mất âm thanh : 350k
  Mất nguồn : 400k
  Ổ cứng : 400 (tuỳ dung lượng)
  Sạc : 400k
  Sàn main dưới : 650k
  Sàn main trên : 900k
 • IPHONE XR – XS – XSM:
 • Mất imel : 450k
  Mất âm thanh : 350k
  Mất nguồn : 400k
  Ổ cứng : 400 (tuỳ dung lượng)
  Sạc : 400k
  Sàn main dưới : 750k
  Sàn main trên : 1100k
 • IPHONE 11:
 • Mất imel : 650k
  Mất âm thanh : 550k
  Mất nguồn : 600k
  Ổ cứng : 600 (tuỳ dung lượng)
  Sạc : 550k
  Sàn main dưới : 800k
  Sàn main trên : 1100k
 • IPHONE 11pro – 11promax:
 • Mất imel : 750k
  Mất âm thanh : 550k
  Mất nguồn : 600k
  Ổ cứng : 600 (tuỳ dung lượng)
  Sạc : 550k
  Sàn main dưới : 900k
  Sàn main trên : 1300k
 • IPHONE 12 – 13promax: call

From Our Blog

Bài viết mới