BẢNG GIÁ SỬA CAMERA IPHONE/ SAMSUNG

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG_
 BẢNG GIÁ DÀNH RIÊNG CỬA HÀNG
AE LÀM SL LIÊN HỆ 0901.739.879 DƯƠNG

CAMERA ĐỐM

 • Iphone 7g/8g : 50k
 • Iphone 7p/8p : 100k
 • Iphone x/xs/xr/xsm/11/11pr/11prm : 100k
 • Iphone 12/13 : 100k
 • Iphone 12pr/12prm/13pr/13prm : 150k
 • Iphone 14 : 150k
 • Iphone 14pr/14prm : 250k

CAMERA RUNG / KHÔNG LẤY NÉT

 • Iphone 7g/8g : 100k
 • Iphone 7p/8p : 200k
 • Iphone x/xs/xr/xsm/11 : 250K
 • Iphone 11pro/11prm : 350k
 • Iphone 12/13 : 300k
 • Iphone 12pro : 400k
 • Iphone 12prm : 450k
 • Iphone 13pro : 450k
 • Iphone 13prm : 450k
 • Iphone 14 : 450k
 • Iphone 14pr/14prm : 500k

CAMERA MỜ ” THAY MẮT ” CAMERA TRƯỚC + SAU

    THAY MẮT CAMERA TRƯỚC

 

 • Iphone x/xs/xr/xsm/11 : 300K
 • Iphone 11pro/11prm : 300k
 • Iphone 12/13 : 400k
 • Iphone 12pro : 400k
 • Iphone 12prm : 400k
 • Iphone 13pro : 500k
 • Iphone 13prm : 500k
 • Iphone 14 : 1.000k
 • Iphone 14pr/14prm : 1.000k
 •  
    THAY MẮT X1

 

 • Iphone x/xs/xr/xsm/11 : 250K
 • Iphone 11pro/11prm : 450k
 • Iphone 12/13 : 450k
 • Iphone 12pro : 500k
 • Iphone 12prm : 800k
 • Iphone 13pro : 800k
 • Iphone 13prm : 800k
 • Iphone 14 : 900k
 • Iphone 14pr/14prm : 950k
 •  
    THAY MẮT X2 / X3

 

 • Iphone x/xs/xr/xsm/11 : 200K
 • Iphone 11pro/11prm : 350k
 • Iphone 12/13 : 400k
 • Iphone 12pro : 450k
 • Iphone 12prm : 450k
 • Iphone 13pro : 500k
 • Iphone 13prm : 500k
 • Iphone 14 : 700k
 • Iphone 14pr/14prm : 700k
 •  
    THAY MẮT 0.5

 

 • Iphone 11 : 250K
 • Iphone 11pro/11prm : 300k
 • Iphone 12/13 : 300k
 • Iphone 12pro : 400k
 • Iphone 12prm : 450k
 • Iphone 13pro : 450k
 • Iphone 13prm : 450k
 • Iphone 14 : 450k
 • Iphone 14pr/14prm : 500k
 •  

From Our Blog

Bài viết mới