fix lỗi camera samsung & iphone

Bảng giá dành riêng cửa hàng – ép số lượng liên hệ zalo
khách lẻ vui lòng liên hệ trực tiếp

ANHTHU24H fix lỗi camera samsung & IPHONE

CAM ĐỐM IPHONE

 • Iphone 7g/8g : 50k
 • Iphone 7p/8p : 100k
 • Iphone x/xs/xr/xsm/11/11pr/11prm : 100k
 • Iphone 12/13 : 100k
 • Iphone 12pr/12prm/13pr/13prm : 150k
 • Iphone 14 : 150k
 • Iphone 14pr/14prm : 250k
 • CAMERA RUNG / KHÔNG LẤY NÉT
 • Iphone 7g/8g : 100k
 • Iphone 7p/8p : 200k
 • Iphone x/xs/xr/xsm/11 : 250K
 • Iphone 11pro/11prm : 350k
 • Iphone 12/13 : 300k
 • Iphone 12pro : 400k
 • Iphone 12prm : 450k
 • Iphone 13pro : 450k
 • Iphone 13prm : 450k
 • Iphone 14 : 450k
 • Iphone 14pr/14prm : 500k

CAM RUNG/ KHÔNG LẤY NÉT ” MẮT ĐẸP “

 • Iphone 7g/8g : 100k
 • Iphone 7p/8p : 200k
 • Iphone x/xs/xr/xsm/11 : 250K
 • Iphone 11pro/11prm : 350k
 • Iphone 12/13 : 300k
 • Iphone 12pro : 400k
 • Iphone 12prm : 450k
 • Iphone 13pro : 450k
 • Iphone 13prm : 450k
 • Iphone 14 : 450k
 • Iphone 14pr/14prm : 500k

CAM RUNG/ KHÔNG LẤY NÉT ” MẮT ĐẸP “

 • Iphone 7g/8g : 100k
 • Iphone 7p/8p : 200k
 • Iphone x/xs/xr/xsm/11 : 250K
 • Iphone 11pro/11prm : 350k
 • Iphone 12/13 : 300k
 • Iphone 12pro : 400k
 • Iphone 12prm : 450k
 • Iphone 13pro : 450k
 • Iphone 13prm : 450k
 • Iphone 14 : 450k
 • Iphone 14pr/14prm : 500k
 • THAY MẮT CAMERA TRƯỚC
 • Iphone x/xs/xr/xsm/11 : 300K
 • Iphone 11pro/11prm : 300k
 • Iphone 12/13 : 400k
 • Iphone 12pro : 400k
 • Iphone 12prm : 400k
 • Iphone 13pro : 500k
 • Iphone 13prm : 500k
 • Iphone 14 : 1.000k
 • Iphone 14pr/14prm : 1.000k
 • THAY MẮT X1
 • Iphone x/xs/xr/xsm/11 : 250K
 • Iphone 11pro/11prm : 450k
 • Iphone 12/13 : 450k
 • Iphone 12pro : 500k
 • Iphone 12prm : 800k
 • Iphone 13pro : 800k
 • Iphone 13prm : 800k
 • Iphone 14 : 900k
 • Iphone 14pr/14prm : 950k
 • THAY MẮT X2 / X3
 • Iphone x/xs/xr/xsm/11 : 200K
 • Iphone 11pro/11prm : 350k
 • Iphone 12/13 : 400k
 • Iphone 12pro : 450k
 • Iphone 12prm : 450k
 • Iphone 13pro : 500k
 • Iphone 13prm : 500k
 • Iphone 14 : 700k
 • Iphone 14pr/14prm : 700k
 • THAY MẮT 0.5
 • Iphone 11 : 250K
 • Iphone 11pro/11prm : 300k
 • Iphone 12/13 : 300k
 • Iphone 12pro : 400k
 • Iphone 12prm : 450k
 • Iphone 13pro : 450k
 • Iphone 13prm : 450k
 • Iphone 14 : 450k
 • Iphone 14pr/14prm : 500k

Read More

 


From Our Blog

Bài viết mới