Sửa face id iphone

Bảng giá dành riêng cửa hàng – ép số lượng liên hệ zalo
khách lẻ vui lòng liên hệ trực tiếp

ANHTHU24H fix lỗi face id IPHONE

Dòng iphone & ipad đời cao thường lỗi face id, cập nhật công nghệ cao xử ly face id không khò hàn cho khách hàng chạy số lượng

Read More

 • FACE ID DƯỚI
 • Iphone x : 250K
 • Iphone xs: 250K
 • Iphone xr : 250K
 • Iphone xsm : 250K
 • Iphone 11 : 250K
 • Iphone 11pro : 250K
 • Iphone 11prm : 250K
 • Iphone 12/13 : 350K
 • Iphone 12pro : 500K
 • Iphone 12prm : 500K
 • Iphone 13pro : 800K
 • Iphone 13prm : 800K
 • FACE ID TRÊN
 • Iphone x : 250K
 • Iphone xs: 250K
 • Iphone xr : 250K
 • Iphone xsm : 250K
 • Iphone 11 : 250K
 • Iphone 11pro : 250K
 • Iphone 11prm : 250K
 • Iphone 12/13 : 350K
 • Iphone 12pro : 350K
 • Iphone 12prm : 350K
 • Iphone 13pro : 450K
 • Iphone 13prm : 450K

From Our Blog

Bài viết mới