Thay pin iphone

Bảng giá dành riêng cửa hàng – ép số lượng liên hệ zalo
khách lẻ vui lòng liên hệ trực tiếp

ANHTHU24H nhận thay pin IPHONE, ipad, samsung …

Pin iphone & samsung sau 1 thời gian sử dụng thường bị bảo trì & nhanh hết pin ….

Read More

 • THAY PIN IPHONE
 • Iphone x : 250K
 • Iphone xs: 300K
 • Iphone xr : 300K
 • Iphone xsm : 300K
 • Iphone 11 : 400K
 • Iphone 11pro : 450K
 • Iphone 11prm : 450K
 • Iphone 12/13 : 500k
 • Iphone 12pro : 550k
 • Iphone 12prm : 600k
 • Iphone 13pro : 550k
 • Iphone 13prm : 600k
 • Iphone 14 : 700k
 • Iphone 14pr/14prm : 900k
 • THAY PIN KHÔNG MẠCH FIX
 • Iphone x : 250K
 • Iphone xs: 300K
 • Iphone xr : 300K
 • Iphone xsm : 300K
 • Iphone 11 : 300K
 • Iphone 11pro : 350K
 • Iphone 11prm : 350K
 • Iphone 12/13 : 400k
 • Iphone 12pro : 450k
 • Iphone 12prm : 500k
 • Iphone 13pro : 450k
 • Iphone 13prm : 500k
 • Iphone 14 : 600k
 • Iphone 14pr/14prm : 800k
 • KÍCH % PIN
 • Iphone x : 100K
 • Iphone xs: 100K
 • Iphone xr : 100K
 • Iphone xsm : 100K
 • Iphone 11 : 100K
 • Iphone 11pro : 100K
 • Iphone 11prm : 100K
 • Iphone 12/13 : 150K
 • Iphone 12pro : 150K
 • Iphone 12prm : 150K
 • Iphone 13pro : 150K
 • Iphone 13prm : 150K
 • Iphone 14 : 200K
 • Iphone 14pr/14prm : 200K

From Our Blog

Bài viết mới