BẢNG GIÁ THAY PIN IPHONE/ IPAD

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG_
 BẢNG GIÁ DÀNH RIÊNG CỬA HÀNG
AE LÀM SL LIÊN HỆ 0901.739.879 DƯƠNG
 • THAY PIN IPHONE
 • Iphone x : 250K
 • Iphone xs: 300K
 • Iphone xr : 300K
 • Iphone xsm : 300K
 • Iphone 11 : 400K
 • Iphone 11pro : 450K
 • Iphone 11prm : 450K
 • Iphone 12/13 : 500k
 • Iphone 12pro : 550k
 • Iphone 12prm : 600k
 • Iphone 13pro : 550k
 • Iphone 13prm : 600k
 • Iphone 14 : 700k
 • Iphone 14pr/14prm : 900k
 • THAY PIN KHÔNG MẠCH FIX
 • Iphone x : 250K
 • Iphone xs: 300K
 • Iphone xr : 300K
 • Iphone xsm : 300K
 • Iphone 11 : 300K
 • Iphone 11pro : 350K
 • Iphone 11prm : 350K
 • Iphone 12/13 : 400k
 • Iphone 12pro : 450k
 • Iphone 12prm : 500k
 • Iphone 13pro : 450k
 • Iphone 13prm : 500k
 • Iphone 14 : 600k
 • Iphone 14pr/14prm : 800k
 • KÍCH % PIN
 • Iphone x : 100K
 • Iphone xs: 100K
 • Iphone xr : 100K
 • Iphone xsm : 100K
 • Iphone 11 : 100K
 • Iphone 11pro : 100K
 • Iphone 11prm : 100K
 • Iphone 12/13 : 150K
 • Iphone 12pro : 150K
 • Iphone 12prm : 150K
 • Iphone 13pro : 150K
 • Iphone 13prm : 150K
 • Iphone 14 : 200K
 • Iphone 14pr/14prm : 200K

From Our Blog

Bài viết mới