Thay lưng iphone

Bảng giá dành riêng cửa hàng – ép số lượng liên hệ zalo
khách lẻ vui lòng liên hệ trực tiếp

ANHTHU24H nhận thay lưng IPHONe

 • THAY LƯNG LỖ NHỎ
 • Iphone x : 300K
 • Iphone xs: 300K
 • Iphone xsm : 300K
 • Iphone 11pro : 300K
 • Iphone 11prm : 300K
 • Iphone 12/13 : 400K
 • Iphone 12pro : 400K
 • Iphone 12prm : 500K
 • Iphone 13pro : 600K
 • Iphone 13prm : 600K
 • Iphone 14pro : 650K
 • Iphone 14prm : 700K
 • THAY LƯNG LỖ LỚN
 • Iphone x : 250K
 • Iphone xs: 250K
 • Iphone xsm : 250K
 • Iphone 11pro : 250K
 • Iphone 11prm : 250K
 • Iphone 12/13 : 350K
 • Iphone 12pro : 350K
 • Iphone 12prm : 450K
 • Iphone 13pro : 550K
 • Iphone 13prm : 550K
 • Iphone 14pro : 600K
 • Iphone 14prm : 600K

Read More


From Our Blog

Bài viết mới