ANHTHU24H nhận thay mặt kính
iphone/ ipad / samsung

Bảng giá dành riêng cửa hàng – ép số lượng liên hệ zalo
khách lẻ vui lòng liên hệ trực tiếp

ANHTHU24H NHẬN THAY MẶT KÍNH IPHONE IPAD APPLE WATCH


 • THAY KÍNH IPHONE
 • Iphone x/xs: 250K
 • Iphone xr/xsm/11 : 300K
 • Iphone 11pro/11prm : 300k
 • Iphone 12/13 : 400k
 • Iphone 12pro : 450k
 • Iphone 12prm : 500k
 • Iphone 13pro : 500k
 • Iphone 13prm : 600k
 • Iphone 14 : 800k
 • Iphone 14pr/14prm : 900k
 • THAY PHẢN QUANG IPHONE
 • Iphone 6/7/8 : 120K
 • Iphone 6p/7p/8p : 150k
 • Iphone xr/11: 250k
 • THAY CẢM ỨNG IPHONE
 • Iphone x/xs: 450K
 • Iphone xr/xsm : 600K
 • Iphone 11 : 650K
 • Iphone 11pro/11prm : 700K
 • Iphone 12/13 : 850K
 • Iphone 12pro : 850K
 • Iphone 12prm : 1.100K
 •  
 • THAY KÍNH IPAD
 • Ipad air 2 : 500k
 • Ipad Mini 4 : 500k
 • Ipad Mini 5 : 500k
 • Ipad Pro 9,7 inch : 600k
 • THAY CẢM ỨNG IPAD
 • Ipad 2 : 300K
 • Ipad 3 : 300k
 • Ipad 4 : 300k
 • Ipad air 1 : 350k
 • Ipad air 2 : 700k
 • Ipad Mini 1 : 300k
 • Ipad Mini 2 : 300k
 • Ipad Mini 3 : 300k
 • Ipad Mini 4 : 600k
 • Ipad Mini 5 : 800k
 • Ipad Mini 6 : 500k
 • Ipad Pro 9,7 inch : 800K
 • Gen 5 (2017) : 400K
 • Ipad Gen 6 (2018) 9.7 inch : 400K
 •  
 • THAY KÍNH APPLE WATCH
 • Series 1 : 250K
 • Series 1 cảm ứng : 400k
 • Series 2 cảm ứng : 600k
 • Series 3 cảm ứng  : 600k
 • Series 4 : 450k
 • Series 4 cảm ứng : 650k
 • Series 5 : 450k
 • Series 5 cảm ứng  : 750k
 • Series SE : 450k
 • Series SE cảm ứng  : 750k
 • Series 6 : 500K
 • Series 6 cảm ứng  : 800K

Read More


From Our Blog

Bài viết mới