AE LÀM SỐ LƯỢNG VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

FACE ID

X : 450K
XS/XSM : 500K
11/11PRM : 600K
12/12PRM : CALL

THAY PIN

XS/XSM : 500K
11/11PRM : 700K
12/12PRM : 900K

CAMERA

ĐỐM 2 CAM + 30K-100K
6SP/7G/8G : 50K
7P/8P/X : 100K
XS/XSM : 150K
11/11PRM : 200K
12/12PRM : 300K

RUNG
6SP/7G/8G : 100K
7P/8P/X : 250K
XS/XSM : 300K
11/11PRM : 400K
12/12PRM : 600K

HƯ X2 ( CHÂN DUNG )
7P/8P/X : 250K
XS/XSM : 350K
11/11PRM : 500K
12/12PRM : 800K

ÉP KÍNH

6g ek : 80k
6g pq : 50k
6s/7g/8g ek : 100k
6s/7g/8g pq : 100k
6p/6sp ek : 120k
6p/6sp pq : 120k

7p/8p ek : 140k
7p/8p pq : 140k

X/XS : 300K
X/XS Cảm ứng : 500K
XR : 350K
XR Cảm ứng : 550K
XSM : 450K
XSM Cảm ứng : 700K

IP11 : 400K
IP11 Cảm ứng : 700K
PRO/PRM : 500K
PRO/PRM Cảm ứng : 700K

Liên Hệ

Dương : 0901.739.879

202/34 phạm văn hai p5 tân bình