BẢNG GIÁ ÉP CỔ CÁP

Bảng giá dành riêng cửa hàng – ép số lượng liên hệ zalo
khách lẻ vui lòng liên hệ trực tiếp

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT samsung lỗi cổ cáp

Màn hình đổi qua màu trắng/ xanh/ chớp tắt, sọc ngang đều màn hình, đối với các dòng samsung

Read More

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT iphone lỗi cổ cáp

Màn hình trắng , vàng, chớp tắt , Một số lỗi nặng sẽ gây ra sọc màn hình theo chiều dọc … lỗi này thường ở các dòng iphone

Read More

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT zfold & zflip lỗi cáp

lỗi nhiễu màn hình, hoặc không lên màn hình. Ngoài ra còn phát sinh thêm các lỗi mất âm thanh, wifi,…

Read More

ÉP CỔ CÁP IPHONE

 • Iphone X/Xs Ép cáp 1 tầng : 350K
 • Iphone X/Xs Ép cáp 2 tầng : 500K
 • Iphone Xsm Ép cáp 1 tầng : 350K
 • Iphone Xsm Ép cáp 2 tầng : 500K
 • Iphone 11/xr Ép cáp : 500k
 • Iphone 11pro Ép cáp 1 tầng : 400K
 • Iphone 11pro Ép cáp 2 tầng: 500K
 • Iphone 11prm Ép cáp 1 tầng: 500K
 • Iphone 11prm Ép cáp 2 tầng: 700K
 • Iphone 12/12pro Ép cáp 1 tầng: 600k
 • Iphone 12/12pro Ép cáp 2 tầng: 900K
 • Iphone 12promax Ép cáp : 1.100K
 • Iphone 13/13pro Ép cáp : 900K
 • Iphone 13promax Ép cáp : 1.200K
 • Iphone 14/14pro Ép cáp : 1.200K
 • Iphone 4promax Ép cáp : 1.500K

CỔ CÁP SAMSUNG

 • S8 ép cáp : 500k
 • S8 plus ép cáp : 600k
 • S9 ép cáp : 500k
 • S9 plus ép cáp : 600k
 • S10 ép cáp : 600k
 • S10 plus ép cáp : 700k
 • S10 5g ép cáp : 700k
 • S20 ép cáp : 600k
 • S20 plus ép cáp : 800k
 • S20 ultra ép cáp : 800k
 • S21 ép cáp : 600k
 • S21 plus ép cáp : 800k
 • S21 ultra ép cáp : 800k
 • S22 ép cáp : 600k
 • S22 plus ép cáp : 900k
 • S22 ultra ép cáp : 900k
 • Note 8 : 500k
 • Note 9 : 500k
 • Note 10 : 700k
 • Note 10 plus : 800k
 • Note 20 : 600k
 • Note 20 ultra : 1.000k
 • M51 : 500k
 • A71 : 500k

From Our Blog

Bài viết mới