BẢNG GIÁ ÉP CỔ CÁP SAMSUNG & IPHONE

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG_
 BẢNG GIÁ DÀNH RIÊNG CỬA HÀNG
AE LÀM SL LIÊN HỆ 0901.739.879 DƯƠNG
 • ÉP CỔ CÁP SAMSUNG
 • S8 ép cáp : 500k
 • S8 plus ép cáp : 600k
 • S9 ép cáp : 500k
 • S9 plus ép cáp : 600k
 • S10 ép cáp : 600k
 • S10 plus ép cáp : 700k
 • S10 5g ép cáp : 700k
 • S20 ép cáp : 600k
 • S20 plus ép cáp : 800k
 • S20 ultra ép cáp : 800k
 • S21 ép cáp : 600k
 • S21 plus ép cáp : 800k
 • S21 ultra ép cáp : 800k
 • S22 ép cáp : 600k
 • S22 plus ép cáp : 900k
 • S22 ultra ép cáp : 900k
 •  
 • Note 8 : 500k
 • Note 9 : 500k
 • Note 10 : 700k
 • Note 10 plus : 800k
 • Note 20 : 600k
 • Note 20 ultra : 1.000k
 •  
 • M51 : 500k
 • A71 : 500k
 • ÉP CỔ CÁP IPHONE
 • Iphone X/Xs Ép cáp 1 tầng : 350K
 • Iphone X/Xs Ép cáp 2 tầng : 500K
 • Iphone Xsm Ép cáp 1 tầng : 350K
 • Iphone Xsm Ép cáp 2 tầng : 500K
 • Iphone 11/xr Ép cáp : 500k
 • Iphone 11pro Ép cáp 1 tầng : 400K
 • Iphone 11pro Ép cáp 2 tầng: 500K
 • Iphone 11prm Ép cáp 1 tầng: 500K
 • Iphone 11prm Ép cáp 2 tầng: 700K
 • Iphone 12/12pro Ép cáp 1 tầng: 600k
 • Iphone 12/12pro Ép cáp 2 tầng: 900K
 • Iphone 12promax Ép cáp : 1.100K
 • Iphone 13/13pro Ép cáp : 900K
 • Iphone 13promax Ép cáp : 1.200K
 • Iphone 14/14pro Ép cáp : 1.200K
 • Iphone 4promax Ép cáp : 1.500K

From Our Blog

Bài viết mới